banner2

Sistematski očni pregledi

Organiziramo sistematske oftalmološke preglede za firme čiji zaposlenici provode glavninu radnog vremena za računalom. 

Također, organiziramo oftalmološke preglede za osiguravajuće kuće.
Na raspolaganju smo i za provođenje oftalmoloških pregleda za medicinu rada.