banner2

Uzimanje briseva oka

Uzorak se uzima u ordinaciji. Bitno je da bris uzme oftalmolog koji je upućen u kliničku sliku svog pacijenta.

Priprema:

Ne ispirati oči i ne koristiti kapi za oči najmanje 3–4h prije pretrage.

Vrijeme do izdavanja nalaza:

Ovisno o vrsti testova i eventualno izoliranih mikroorganizama, pretraga može trajati 2-5 radnih dana.

Najčešće se uzima bakteriološki bris i bris oka na klamidiju. Također po potrebi može se uzeti bris na gljivice i akantamebu ukoliko postoji klinička indikacija.